UNCATEGORIZED

SSH key là gì và cách tạo SSH trên các hệ điều hành khác nhau

Mình thường hay sử dụng Github hoặc Bitbucket trên công ty và các project riêng của mình. Thường khi các bạn muốn clone 1 project trên Git các bạn sẽ phải nhập username với password nhưng có 1 cách khác  đó là sử dụng SSH Key.

Vậy SSH Key là gì và tại sao lại nên dùng nó.

SSH Key là một phương thức chứng thực người truy cập bằng cách đối chiếu giữa 1 Key cá nhân (Private Key) và một Key công khai (Public key).

Khi bạn tạo SSH trên máy tính nó sẽ tạo đồng thời cả 2 Key này việc của bạn là đưa Public Key cho Git sử dụng và từ lần sau bạn sẽ không phải nhập mật khẩu khi cần clone 1 project trên Git của bạn nữa. Khá đơn giản.

Vậy tạo sao nên sử dụng SSH Key:

Có nhiều lý do nhưng lý do chính là bảo mật. Vì sao ư. Đơn giản là bởi khi bạn sử dụng username và password bạn sẽ có nguy cơ lộ mật khẩu. Liệu rằng bạn có muốn vào một ngày đẹp trời tự nhiên các project của bạn biết mất hay bạn không thể truy cập được vào nick của bạn không?

Khi sử dụng SSH Key thì bạn sẽ không mất thời gian nhập mật khẩu. Mình rất ghét việc này bởi phải nhớ nhiều mật khẩu cho nhiều dự án khác nhau chưa kể mình hay nhập sai nữa nên rất khó chịu.

Giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo SSH trên máy một cách ngon lành mà đếch cần tool nào :)))

Các bước đơn giản để tạo một SSH Key:

Trên Mac thì khá đơn giản:

Bước 1: Bật terminal

Bước 2: Gõ lệnh:

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"

Với your_email@example.com là tài khoản của bạn ví dụ của mình là anhdev@coder.com thì mình sẽ gõ trên terminal: ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C “anhdev@coder.com”

Lúc này nó sẽ tạo 1 Key mới và hiện dòng chữ:

Generating public/private rsa key pair

Bước 3: Bây giờ lúc chọn vị trí lưu file thường mình ấn enter luôn cho nhanh còn bạn nào bảo mật hơn có thể tìm mấy chỗ mà hay lưu phim để lưu ấy đố bố hacker nào tìm ra :)))

Enter a file in which to save the key (/User/you/ .ssh/id_rsa): [Press enter]

Bước 4: Bạn nào muốn tạo mật khẩu thì nhập vào đây còn không thì để trống và cứ enter thôi.

Enter passphrase (empty for no passphrase): [Type a passphrase]
Enter same passphrase again: [Type passphrase again]

Done

Giờ các bạn đã tạo xong SSH Key.

Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng SSH Key nhé:

Bước 1: Mở Terminal

Bước 2: Gõ

cd .ssh

(hoặc bạn để ssh ở đâu thì cd thư mục đó)

Bước 3: Gõ

open .

để mở thư mục đó lên rồi tìm file có tên là “id_rsa.pub” sau đó mở nó bằng texteditor hoặc bất cứ gì bạn thích  Visual Code bla bla coppy Public key đó cho vào Setting trên Github là xong. Từ lần sau mỗi lần cần clone các bạn chọn link SSh thay vì HTML nhé.

Với Window thì các bạn vẫn sử dụng câu lệnh tương tự nhưng là trên Command Prompt để tạo SSH Key

Nhưng khi mở thì chúng ta phải “cd “vào đúng thư mục bạn tạo SSH Key (Mặc định sẽ là thư mục này: /User/you/ .ssh/id_rsa) khi dùng thì cũng tương tự thôi add file public lên Setting của Git hoặc Bitbucket là xong

Nếu các bạn gặp vấn đề gì về SSH Key cứ comment bên dưới mình sẽ giải đáp nhé

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *