Categories
UNCATEGORIZED

Wordpress – Viết Plugin export data user ra file CSV

Như tiêu đề bài viết này của mình nói về việc tạo 1 plugin để export dữ liệu người dùng ra file CSV trên wordpress.
Cái này mình cũng làm khá lâu từ hồi vụ GDPR còn nóng cơ nhưng hôm này mới có thời gian viết bài ahihi.
Thôi vào chủ đề chính plugin của mình giải quyết vấn đề chính là:
– Khi người dùng cần export dữ liệu cá nhân của họ để biết là trang wordpress này đang lưu những thông tin gì của họ ví dụ như là số điện thoại, địa chỉ nhà hay các thông tin khác.
Idea của mình để giải quyết vấn đề này là:
– Viết 1 cái plugin show 1 cái button ở Profile của user khi click vào button nó sẽ download 1 file csv bên trong ghi lại các dữ liệu chính của người dùng
– Thêm 1 short code hiển thị button ở đâu đó, có thể là ngoài front end vì trang mình làm account không chỉ có WordPress mà ở trang khác họ không cần phải vào CMS cũng có thể export data được
Đây là code của mình:
https://github.com/tuananh11594/wp-export-data-user-to-csv
Hình ảnh button khi active plugin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *