TEST

Loat Test – Cấu hình Test Controller và Agents

Test controller và test agents là gì?

Như bài trước QUICKSTART: TẠO LOAD TEST PROJECT VỚI VISUAL STUDIO 2017 ENTERPRISE mình đã nói về việc tạo load test như thế nào. Khi tạo load test trên 1 máy thì số lượng, và chất lượng load test của máy đó sẽ có giới hạn. Tức là nó chỉ tạo được số user cũng như request nhất định dựa trên cấu hình của máy đó nên để tạo được nhiều load test hơn chúng ta sẽ cần nhiều máy tính hơn. Đây là kiến trúc của 1 máy tính chạy load test ở local:
Nó bao gồm:
Client: Chính là visual studio mà bạn chạy load test, nó dùng để chạy test và xem kết quả.
Controller: Controller có nhiệm vụ quản lý các agents.
Agents: Có thể có 1 hoặc nhiều agent và đây là các máy sẽ chạy load test.

Trong hình máy 1 đóng vai trò là client(Visual studio), controller và agent.
Cấu load test từ xa:
Đây chính là những gì chúng ta sẽ làm:
Ở công ty mình sẽ có 1 con máy đóng vai trò là controller, và 2 con còn lại sẽ là agent.
Với controller khi nào mình dùng mình sẽ remote vào nó(nếu đã config hết rồi) và chạy load test. Máy này có thể nhiều người dùng(với mình thì là 2 và ở hình dưới là máy 1 và máy 2)
Máy 3 đóng vai trò là controller để quản lý các agents. Các bạn có thể thấy có rất nhiều agent

Test controller

– Test controller cung cấp kiến trúc chung cho chạy test, và bao gồm các tính năng đặc biệt để chạy test. Nó sẽ gửi đến các agents và đợi chúng khởi tạo load test. Khi các agents sẵn sàng nó sẽ gửi message để các agent chạy load test

Test agent

– Test agent chạy service để lắng nghe request từ test controller để chạy test. Khi test agent nhận được request, test agent service sẽ start tiến trình để chạy load test. Mỗi test agent chạy cùng 1 load test.

Thật ra mình thấy các khái niệm này khá dễ hiểu thôi bài sau mình sẽ nói về việc cài đặt nó như thế nào nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *