FIREBASE HOSTING

Firebase Hosting – Config Domain (GoDaddy)

Mình đang build 1 app mobile sử dụng React Native và Firebase hiện tại thì cần làm thêm cả web để đăng kí Stripe cho việc payment trong app.
Với một hệ thống tích hợp Firebase sẵn nên không có lý do gì mà mình không dùng luôn Firebase hosting. Và đây là cách mình config domain cho nó 🙂
Bạn có thể xem lại bài hướng dẫn cài đặt và deploy cho Firebase Hosting tại đây
Giờ tiếp tục nào. Thật sự với Firebase thì cái gì cũng dễ ngay cả config. Cực dễ luôn.
Bắt đầu: Bạn mở project trong console của firebase rồi vào hosting

Cái này mình đã config domain rồi nhưng có gì chỉ đó nhé 🙂
Chọn Connect domain nó sẽ show ra dialog và chỉ làm theo nó thôi
Step 1: Nhập domain của bạn vào đây.

Step 2: Nó sẽ tạo cho bạn một TXT record

Step 3: Bạn cần phải vào nơi quản lí domain của bạn để config tiếp của mình đang dùng GoDaddy.
Bạn cần vào DNS manager giao diện nó sẽ như thế này

Bạn chọn add rồi add TXT record từ Firebase vào đây
Add xong rồi chỉ chờ thôi nó mất 1 lúc để check nên anh em tranh thủ nghe nhạc nhé:


Oke check lại xem được chưa nhé:
Giờ quay lại Firebase để verify
Sau khi verify xong thì cần config thêm địa chỉ IP mà domain trỏ về để trỏ về IP mà hosting Firebase cấp nó sẽ hiện IP ngay khi mà Verify TXT record
Bạn chỉ cần quay lại DNS và thay đổi lại IP là được (Của mình là dòng đầu tiên trong DNS manager).
Giờ thì lại ngồi chờ tiếp thôi

Nếu giờ bạn thử vào domain của bạn mà nó redirect về trang Firebase thì chúc mừng nhé mọi thứ đều ngon haha
Đây là thành quả của mình:
Novame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *