TEST

Load Test: Cài đặt Test Controller và Test Agents

Phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Test Controller và Test agents

Giả dụ mình có các máy sau:
– Test controller: Ltcontroller(Tên máy)
– Test agents: Agent1, Agent2, Agent3 (Đây là tên các máy agent)
Bây giờ mình cần cài đặt Tools cho các máy:
1. Test controller:
B1. Bạn cần cài đặt Test Controller Configuration Tool cho test controller. Link download Test Controller Configuration Tools
Lưu ý: Bạn cần chọn Controller để download.
B2. Sau khi download và cài đặt xong bạn cần mở tools lên:
Chọn This Account và điền user và password vào. Lưu ý là tài khoản truy cập vào Ltcontroller với quyền admin nhé.

B3. Rồi chỉ cần Apply Settings là xong.
Để biết là service đã chạy chưa bạn cần mở Services trên windown lên và tìm Visual Studio Test Controller nếu nó đang chạy thì oke.
2. Test agents:
Tương tự controller bạn cũng cần cài tool cho từng máy agent. Bạn vào từng máy agent là tải Test Agent Configuration Tool về. Download tại đây Test Agent Configuration Tool
Bạn mở Configure Test Agent và chọn Service sau đó chọn Next
Trong Run test agent as a service, bàn cũng cần điền user và password cho nó. Lưu ý: đây cũng là tài khoản admin và cùng với tải khoản trên Test controller
Bên dưới chọn Register with Test controller: Giờ bạn điền tên máy là Test controller và cổng của nó:
Ví dụ: Ltcontroller.niteco.se:6901 (Cổng mặc định là 6901)
Chọn Apply Settings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *