Categories
RERIES REACT NATIVE CƠ BẢN

Series React Native Cơ Bản – Phần 2: Cài đặt môi trường

Hiện tại React Native có thể code được trên nhiều hệ điều hành như Ubuntu, Window và tốt nhất là trên MacOS. Bởi vì chỉ trên MacOS chúng ta mới có thể build trên iOS được. Còn lại chỉ có thể code và build được trên Android nên để code React Native thì không thể thiếu MacOS.
Nên việc đầu tiên chính là mua Macbook nào bạn nào chưa có nhé 😀
Hoặc không thì các bạn có thể cài Hạckintosh nhưng lưu ý là nên có ram từ 8GB trở lên và sử dụng SSD là tốt nhất vì chúng ta phải chạy cả Simulator nữa.
Việc cài đặt môi trường mình nghĩ là quá dễ rồi các bạn chỉ cần flow theo hướng dẫn này là làm được hết thôi: Install React Native
Sau khi đã cài đặt xong bạn tạo project như sau:

react-native init project-sample

Chú ý nên viết liền project theo kiểu camel hoặc dấu ‘-‘ chứ không sử dụng dấu cách vì sẽ gây lỗi sau này.
Để chạy project thì chỉ cần chạy lệnh:
Chạy project iOS:

react-native run-ios


Chạy project Android:

react-native run-android

Lưu ý: Đối với iOS khi chạy project bạn không cần phải bật Simulator nó sẽ tự chạy cho bạn nhưng android thì bạn cần phải bật Simulator trước khi chạy lệnh run-android.

Lưu ý: Để code React Native ngoài cần cài đặt: NodeJS, react-native-cli, Android StudioXcode ra thì chúng ta cần có 1 Editor để code đúng không. Theo mình thì đa số developer code React Native sẽ chọn VSCode. Mình cũng không ngoại lệ. Nó cho phép mình cài rất nhiều extension trên đó để code. Nếu bạn chưa có thì có thể tải ở đây:
Link down VS Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *