Firebase Hosting – Cài đặt và deploy

Để làm được việc này bạn cần làm theo hướng dẫn của Firebase Get Started Firebase Hosting
Việc này cực kì đơn giản rồi nhưng mình có thể tóm tắt như sau:
Step 1: Install the Firebase CLI
npm install -g firebase-tools
Step 2: Access your Firebase projectså
Step 3: Initialize your site
firebase init
Step 4: Select Hosting

Dùng phím Space để chọn xong đó ấn Enter để install nó sẽ render ra project
Step 5: Change file HTML
Step 6: Deploy
firebase deploy

Rất dễ phải không nào :3

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Close Menu