Categories
REACT NATIVE

Tôi đã update React Native như thế nào?

Vừa rồi mình đã update một dự án nhỏ lên bản mới nhất của React Native là 0.62. Những thông tin trong bản update sẽ được note ở đây https://reactnative.dev/blog/2020/03/26/version-0.62 Đại khái sẽ có một số điểm đáng chú ý sau: Flipper: Một tool debug mới dành cho React Native Tính năng mới cho dark […]