Categories
Multiple SSH Key SSH

Cài đặt SSH keys cho nhiều tải khoản Bitbucket/Github

Như bài trước mình có hướng dẫn các bạn cách tạo SSH Key: Cách tạo SSH Nhưng có một vấn đề là bạn không chỉ sử dụng 1 account github mà có thể là account nội bộ của công ty hay account bitbucket, account gitlab. Rất nhiều tài khoản và không thể chung 1 SSH […]