SSH key là gì và cách tạo SSH trên các hệ điều hành khác nhau

Mình thường hay sử dụng Github hoặc Bitbucket trên công ty và các project riêng của mình. Thường khi các bạn muốn clone 1 project trên Git các bạn sẽ phải nhập username với password nhưng có 1 cách khác  đó là sử dụng SSH Key.

Vậy SSH Key là gì và tại sao lại nên dùng nó.

SSH Key là một phương thức chứng thực người truy cập bằng cách đối chiếu giữa 1 Key cá nhân (Private Key) và một Key công khai (Public key).

Khi bạn tạo SSH trên máy tính nó sẽ tạo đồng thời cả 2 Key này việc của bạn là đưa Public Key cho Git sử dụng và từ lần sau bạn sẽ không phải nhập mật khẩu khi cần clone 1 project trên Git của bạn nữa. Khá đơn giản.

Continue reading “SSH key là gì và cách tạo SSH trên các hệ điều hành khác nhau”