Categories
FIREBASE HOSTING

Firebase Hosting – Config Domain (GoDaddy)

Mình đang build 1 app mobile sử dụng React Native và Firebase hiện tại thì cần làm thêm cả web để đăng kí Stripe cho việc payment trong app. Với một hệ thống tích hợp Firebase sẵn nên không có lý do gì mà mình không dùng luôn Firebase hosting. Và đây là cách mình […]

Categories
FIREBASE HOSTING

Firebase Hosting – Cài đặt và deploy

Để làm được việc này bạn cần làm theo hướng dẫn của Firebase Get Started Firebase Hosting Việc này cực kì đơn giản rồi nhưng mình có thể tóm tắt như sau: Step 1: Install the Firebase CLI npm install -g firebase-tools Step 2: Access your Firebase projectså Step 3: Initialize your site firebase init […]