Categories
REACT NATIVE

Cài đặt Internationalization(i18n) với react-i18next React Native

Hello anh em Work From Home cả chưa. Dịch chán quá nhỉ mình lại rảnh háng viết bài cho anh em đây. Hôm nay lại là một bài về cài đặt một project React Native nha.